UTBILDNING OCH ERFARENHET

 


Jag heter Gun-Britt Färm och har ett en mans företag, Anhörighjälpen-Omais Apu.

Jag är utbildad hjälpskötare ( Närvårdare ) samt vårdare för intellektuellt funktionshindrade, med fler års erfarenheter från specialsjukvården, åldringsvården, mentalvården och vården för intellektuellt funktionshindrade. Har även jobbat med stödfunktioner inom data.

Mitt motto är att vara den "extra anhöriga" , det är alltid jag som kommer på besök, så att det känns tryggt för kunden.

Den anhöriga kan alltid, ringa sms:a eller skicka epost till mig  om den vill veta något då jag besökt deras anhöriga.

Olen lähihoitaja ja kehytysvammiasten hoijtaja.

Mottoni on olla "extra omainen"  se on aina minä kun tulen, niin asikas voi olla tuntua turvaliseksi, omaiset voi aina soitta ta lähetää sähköpostia kysyäkseen heidän omasia kulumiset.